^Към начало
  
  
  

За нас

Основна цел на нашият екип е да отглежда и възпитава най-ценното - децата

Каса

Такси се събират
от I-во до 10-то число на месеца.
 
Понеделник и вторник
от 7:00 ч. до 12:00ч.
 
Сряда и четвъртък
от 15:00 до 18:00 ч.

Записване

За да запишете детето си в нашата детска градина е необходимо да попълните заявление до директора и да съберете необходимите документи. Комплекта от документи трябва да занесете в първи корпус на детското заведение. Документите се приемат от администрацията.

Необходимите документи за да запишете Вашето дете в градината са следните:

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:1.Заявление за прием /образец/

2.Копие от акта за раждане на детето

3.Служебна бележка от работодателя удостоверяваща трудова заетост

4.За безработни родители – документ за регистрация от Бюрото по труда

5.За родители редовни студенти – уверение от ВУЗ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ:1.Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.

2.Отрицателен резултат от васерман на един от родителите/за ясла/.

3.Копие на имунизационния паспорт на детето

4.Профилактичен преглед от личен лекар нанесен в профилактична карта

5.Нов амбулаторен картон – надписан

6.Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно
болни, три дни преди постъпване на детето в ДГ

 

При завършване на учебната година на 6 годишните, на които им предстои постъпване в първи клас ДГ №11 "Знаме на мира" издава Удостоверение за завършена подготвителна група!

Процедура по издаване на удостоверение Изтеглете Процедура

 

Изтеглете Заявление за прием в PDF

Изтеглете Декларация за взимане на дете в PDF

Изтеглете Декларация за задълженията на родителите в PDF

Изтеглете Декларация-информирано съгласие родители 2019 по ЗЗЛД в PDF

Изтеглете НАРЕДБА № 3 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца

Copyright © 2020. 11 ДГ "Знаме на мира" Перник Всички права запазени!.