^Към начало
  
  
  

Нашата мисия

Да подходим с любов към децата и да се стремим към самостоятелност, чувствителност, отзивчивост към средата и творчество във възпитателния процес.

Обр. Дейности

 

Вижте повече за нашите
образователни дейности
в нашия блог

ТУК

За нас

Защо да изберете нас

Защото всяко едно дете е уникално само по себе си и ние прилагаме индивидуален подход в работата си с него.
Защото всички педагогически специалисти в нашата детска градина са високо квалифицирани и с дългогодишен опит в работата си с деца.

История

На 1 юни 1985 ОДЗ 11 посреща своите първи 50 възпитаници.
През есента на същата година броят на децата достига 120 и те са разпределени в 9 групи. Осем от тях са за деца на възраст между 3 и 6 години и една група за деца в яслена възраст.

На 1 юни 1986 г. ОДЗ 11 официално приема името „Знаме на мира” с директор Валентина Добренова. В периода на 1992 - 1996 г. директор на ОДЗ № 11 e Стефка Любомирова. През април 1994 г. се открива първата за цяла югозападна България група за деца със слухови и речеви затруднения. От 1996 г. до октомври 2016 г. директор е Мая Илиева. Настоящият директор на детското заведение е Радостина Спасова. В момента при нас се обучават 284 деца на възраст между 2 и 7 години.

 

В детската градина образователния процес се осъществява от 20 високо квалифицирани педагози
От тях 17 са с образователна степен "Магистър", 4 със степен "Професионални бакалавър"/, един логопед и един музикален ръководител. Детската градина разполага с високо квалифицирана педагогическа колегия.Седем учители са с пета ПКС, двама с четвърта ПКС, пет са с втори клас-квалификация, двама с първа ПКС, а един е със степен „Доктор” по специалност "Педагогика". В детското заведение работят 9 служители с професионална квалификация "Помощник-възпитател", 1 готвач, 1 помощник-готвач и 2 медицински сестри.

Нашето детското заведение e единственото на територията на община Перник, което работи по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”, по който са назначени логопед и психолог. Всяка година те обхващат децата, които са в риск от обучителни трудности, както и надарените деца и подпомагат тяхното развитие. Научете повече!

 

Материална база


Детското заведение разполага с

 • богата материална база
 • просторни, светли и топли занимални
 • физкултурен и музикален салон
 • логопедичен кабинет
 • психологичен кабинет
 • консултативен кабинет за родители
 • зала за обучение по чужди езици
 • добре поддържан двор.


Във всяка занималня има тематични кътове, в които децата играят и развиват своите социални умения.
Децата могат да посещават и различни допълнителни занимания:

 • спортни игри
 • футбол
 • английски език
 • народни танци
 • модерни танци
Copyright © 2022. 11 ДГ "Знаме на мира" Перник Всички права запазени!.