^Към начало
  
  
  

Нашата мисия

Да подходим с любов към децата и да се стремим към самостоятелност, чувствителност, отзивчивост към средата и творчество във възпитателния процес.

Обр. Дейности

 

Вижте повече за нашите
образователни дейности
в нашия блог

ТУК

Работно време ДГ11

Работно време на градината
от 07.00 ч. до 19.00 ч.

Работно време на директора
от 08.00 ч. -  до 16.30 ч.

Приемно време на директора
Вторник и четвъртък
от 08.00 ч. до 10.00 ч.

За нас

Защо да изберете нас

Защото всяко едно дете е уникално само по себе си и ние прилагаме индивидуален подход в работата си с него.
Защото всички педагогически специалисти в нашата детска градина са високо квалифицирани и с дългогодишен опит в работата си с деца.

История

На 1 юни 1985 ОДЗ 11 посреща своите първи 50 възпитаници.
През есента на същата година броят на децата достига 120 и те са разпределени в 9 групи. Осем от тях са за деца на възраст между 3 и 6 години и една група за деца в яслена възраст.

На 1 юни 1986 г. ОДЗ 11 официално приема името „Знаме на мира” с директор Валентина Добренова. В периода на 1992 - 1996 г. директор на ОДЗ № 11 e Стефка Любомирова. През април 1994 г. се открива първата за цяла югозападна България група за деца със слухови и речеви затруднения. От 1996 г. до октомври 2016 г. директор е Мая Илиева. Настоящият директор на детското заведение е Радостина Спасова. В момента при нас се обучават 284 деца на възраст между 2 и 7 години.

 


За качеството на цялостната дейност на детската градина носят отговорност 25 високо квалифицирани педагози, 100% от които са с висше образование и придобита образователно -квалификационна степен. Образователният процес се подпомага от заместник директор по учебната дейност.В детската градина работят 12 служители с професионална квалификация „помощник възпитател“, 1 готвач, 1 помощник готвач, 3 медицински сестри обслужващи детското заведение и 4 медицински сестри в  2 – те яслени групи.


 Екипът за подкрепа на личното развитие се състои  от логопед, психолог и ресурсен учител. Всяка година те обхващат децата в риск като осъществяват с тях обща подкрепа и оказват допълнителна подкрепа на  с децата със СОП  записани и посещаващи детската градина.


 

Copyright © 2024. 11 ДГ "Знаме на мира" Перник Всички права запазени!.