^Към начало
  
  
  

За нас

Основна цел на нашият екип е да отглежда и възпитава най-ценното - децата

Нашата мисия

Да подходим с любов към децата и да се стремим към самостоятелност, чувствителност, отзивчивост към средата и творчество във възпитателния процес.

Каса

 
Такси се събират
от I-во до 10-то число на месеца.
 
Понеделник и вторник
от 7:00 ч. до 15:30ч.
 
Сряда и четвъртък
от 10:00 до 18:00 ч.
 
През останалите дни на месеца
от 7:00 до 15:30 ч.

Обществен съвет

 
Към ДГ №11 функционира обществен съвет в състав :

1. Кирил Сирачки - председател
2. Десислава Стоянова - представител на Община Перник
3. Ивелина Тодорова - член
4. Ралица Евстатиева - член
5. Станислава Иванова - член
 
Информация за направени заседания:
На 20.10.2020 г. от 18:00 ч., в изпълнение на чл.267, ал.1 от ЗПУО се проведе заседание на обществения съвет към ДГ №11 "Знаме на мира".
Протокол от заседанието може да се види тук.
Copyright © 2021. 11 ДГ "Знаме на мира" Перник Всички права запазени!.