^Към начало
  
  
  

За нас

Основна цел на нашият екип е да отглежда и възпитава най-ценното - децата

Нашата мисия

Да подходим с любов към децата и да се стремим към самостоятелност, чувствителност, отзивчивост към средата и творчество във възпитателния процес.

Каса

Такси се събират
от I-во до 10-то число на месеца.
 
Понеделник и вторник
от 7:00 ч. до 12:00ч.
 
Сряда и четвъртък
от 15:00 до 18:00 ч.

Указания за възобновяването на посещение на деца в детските градини и ясли

Уважаеми родители,

Във връзка с възобновяването на посещенията на децата ви в детската градина ви информираме, че съгласно заповед на министерство на здравеопазването се изискват документите

по чл.4, ал.4 от Наредба №3 от 05.02.2007 г. , която гласи:

Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ., бр. 40 от 2006 г.).

Указания за посещение на деца в ДГ

Copyright © 2021. 11 ДГ "Знаме на мира" Перник Всички права запазени!.