^Към начало
  
  
  

За нас

Основна цел на нашият екип е да отглежда и възпитава най-ценното - децата

Нашата мисия

Да подходим с любов към децата и да се стремим към самостоятелност, чувствителност, отзивчивост към средата и творчество във възпитателния процес.

Каса

Такси се събират
от I-во до 10-то число на месеца.
 
Понеделник и вторник
от 7:00 ч. до 12:00ч.
 
Сряда и четвъртък
от 15:00 до 18:00 ч.

Форум "Заедно с любов към децата"

На 22 ноември 2017 година в Двореца на културата град Перник се проведе форум по предучилищно образование под надслов „Заедно с любов към децата” , организиран от РК на БНК – ОМЕП, Перник и ДГ №11 „Знаме на мира” ,

седалище на Регионалната структура на Световната организация по предучилищно образование /ОМЕП/, Перник.Той е посветен на 135 години от създаването на първата детска градина в България,70 години от учредяването на ОМЕП и 88 години от обявяването на Перник за град.На събитието присъстваха повече от 100 учители, родители и началници от Общината и РУО на МОН, Перник , както и Председателя на БНК – ОМЕП – София – проф.д-р Елена Русинова и секретаря на  Световната организация – доц.д-р Розалина Енгелс.Форумът е отклик на нуждата от сътрудничество и единодействие на семейството и детската градина и подобряване на взаимоотношенията на всички институции, отговорни за образованието на малките деца.Събитието беше уважено от д-р Вяря Церовска, Кмет на град Перник, Областният управител на областта – г-жа Ирена Соколова, Емил Костадинов , кмет на кметство „Изток”, Заместник – кмета по „Образование и култура” – Севдалина Ковачева; началник отдел „Образование и култура” – г-жа Юлияна Ефремова; държавен експерт към МОН в отдел „ Съдържание на предучилищното и училищно образование” – Ваня Трайкова; началник на РУО на МОН, Перник – Ваня Коконова; г-н Бойко Свиленов – председател на Съюза на работодателите,Перник; г-жа Венета Миланова- председател на СБУ към КНСБ и г-жа Кирова , официален представител за учителите  към КТ”Подкрепа”.В официалните приветствия на кмета на Перник  г-жа д-р Вяра Церовска ,на Областния управител г-жа Ирена Соколова и на началника на РУО на МОН – г-жа Ваня Коконова пролича грижата и подкрепата за предучилищното образование и за всички хора, отговорни за здравето, живота и просперитета на децата в града и региона.Форумът получи висока оценка от официалните лица и от гостите – председателя на ОМЕП за България – проф.д-р Елена Русинова и от секретаря на БНК- ОМЕП – доц.д-р Розалина Енгелс.Организаторите ДГ №11 „Знаме на мира” и УС на РК на БНК – ОМЕП Перник бяха похвалени за съвместните усилия по реализирането на събитието.В началото на форума деца от ДГ №2 „Родолюбче”, Перник ,доведени специално от учителките си за случая ,внесоха много настроение и положителна енергия с изпълненията си по народно пеене и народни танци.Ние,организаторите на събитието от ДГ №11 „Знаме на мира”и председателят на Регионалната структура на ОМЕП, Перник – д-р Антоанина Чернева,  поднасяме своите горещи благодарности на екипа и директора на ДГ №2 „Родолюбче” за оказаната подкрепа и съдействие!Организирането на форум изисква активно взаимодействие между институциите, много труд и безсънни нощи.Специални благодарности за г-жа Катя Панчева и учителите на малките палавници, които сгряха сърцата на присъстващите!Благодарим и на директора на ДГ №5 „Вела Пеева” госпожа Нина Крумова ,секретар на РК на БНК – ОМЕП – Перник за лиричния поздрав със стихотворението за учителката, което прозвуча в унисон с  общата идея на форума за обич към децата!Благодарни сме на г-жа Крумова и за нейните красиви свързващи реплики между темите на участниците – презентатори!В следобедната сесия на форума директора на ДГ №5 представи на високо академично ниво интересната  тема за туристическото ориентиране при 6-7 годишните деца като целенасочена практика в детските градини, разположени в пригодени помещения и апартаменти.Достойно представяне на един директор,секретар на РК на БНК –Перник и творец!Водещата на форума – г-жа Радостина Спасова, директор на ДГ №11 „Знаме на мира” ръководеше компетентно и професионално,за което получи заслужени похвали от всички участници и гости.Тя се погрижи и за контактите с Общината и РУО на МОН – Перник.Адмирации за директорите и техните колегии излъчили и подбрали активни участници с материали, представени на форума :Даниела Захариева -ДГ №1 „Миньорче”, Ангелина Огнянова – ДГ №2 „Родолюбче”,Галина Тонева – ДГ№4 „Чуден свят”, Соня Запрова – ДГ №6 „Българче”, директорите на ДГ”Пролет” и ДГ№ 15 „Райна Кнагиня”,Радодстина Спасова – ДГ№11 „Знаме на мира” и Ани Паласкова – ДГ”Валентина Терешкова” – Батановци.Специални благодарности за Соня Запрова,касиер на Регионалната структура на ОМЕП – Перник за всестранната подкрепа и на нейния креативен екип, който осигури регистрацията на родители,учители и гости!Поздравления за абсолютно всички директори на детски градини от Перник и на г-жа Юлия Раденкова, бивш експерт по предучилищно образование и голям приятел на ОМЕП ,за финансовата подкрепа, която обезпечи кафе-паузата и направи по-приятна междусесийната почивка на всички!Благодаря за всеотдайния безвъзмезден труд на цялата колегия на ДГ№11”Знаме на мира” и специално на младата и способна учителка Екатерина Попова,която изработи поканите за гостите – истинско творение на приложното изкуство!Благодаря на нашия психолог – Ромина Радлова за помощта при разпечатването и ламинирането на грамотите за участниците и затова, че беше неотлъчно на лаптопа, за да осигури техническа подкрепа на участниците във форума!Благодаря и на Йордан Йорданов, нашият логопед, който освен презентатор на самото събитие, всячески подпомагаше процеса на организиране и реализиране на форума! И накрая още веднъж – адмирации за нашия директор, както и за колегите, които работиха за нас, за да представим и тях на форума. Благодаря и на родителите на нашите деца от всички детски градини, които въпреки своите лични ангажименти,си взеха отпуск ,за да уважат събитието и да бъдат активни участници заедно с нас!Без тях нищо  нямаше да бъде същото .Обединението работи за успеха и достойното представяне на всички , подобряване на общуването и издигане престижа на българския учител в обществото.

Сутрешната сесия и уводния доклад „Заедно с любов към децата”,представен от д-р Антоанина Чернева, председател на ОМЕП , Перник и главен учител в ДГ №11 обоснова  общото разбиране на учители, родители,началници и гости за образованието на детето като съвместен проект на семейството и детската градина, който е необходимо да се реализира с взаимно уважение и респект.Докладът беше посрещнат с изключителен интерес и пожъна голям успех и признание.Презентацията „Една цел, обединяваща два проекта по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”на Йордан Йорданов – логопед и Ромина Радлова, психолог в ДГ №11 представи опита и резултатите на екипа относно проектното начало в работата на първите  детски градини, в които са назначени допълнителни психолог и логопед за превенция на обучителни затруднения на децата и необходимостта работата на психолога и логопеда да се разпростре върху всички деца със специални нужди.Проектът е гордостта на ДГ №11 като единствена детска градина в Перник, която апробира скриниг-тестове за обследване на децата и разполага с психолог и логопед ,толкова необходими за всяка детска  градина в България!Резултатите от сутрешната сесия на форума обобщи проф. д-р Елена Русинова, която ласкаво се изказа за организацията и текущата реализация на научно-практическото събитие.Тя похвали уводния доклад и  презентацията и каза,че форумът има национално звучене и по качество далеч надхвърля рамките на регионално събитие.Председателят на БНК-ОМЕП, София благодари за голямото официално представителство ,което показва грижата на началниците от Общината и РУО на МОН към проблемите на образованието и признанието на обществената значимост на труда  на пернишките детски учители и директори.

След обедната почивка форумът продължи своята работа с презентиране на още девет интересни презезнтации от почти всички детски градини на територията на Перник и  региона.Първата презентация „Сътрудничество, родителска общност, деца, детска градина” на Пенка Оприкова от ДГ№1 „Миньорче” постави акцент върху взаимоотношенията учител-родител-дете и неотложната нужда от сътрудничество на всички участници в образователния процес.Само добрите взаимоотношения и взаимното зачитане в общността създават условия за емоционален комфорт.Семейството и детската градина имат конкретни отговорности,права и задължения и  в никакъв случай не са взаимно заменяеми институции . Само тяхното взаимодействие гарантира успешното развитие на децата;

Темата „ Да се забавляваме заедно – празници и развлечения” на младият учител Ралица Борисова от ДГ №15 „Райна Кнагиня”, Перник акцентира върху българските традиции, обичаи и празници и тяхното претворяване от децата в детската градина.Подготовката за празника,както и съвместното празнуване на учители,деца и родители обогатява знанията на всички участници и развива национално самосъзнание и самочувствие у децата.А резултатът е – удоволствието и взаимното зачитане на способности и активности;

„Образованието-съвместна дейност на семейството и детската градина” на младата учителка Цветелина Владимирова от ДГ №2 „Родолюбче”, Перник набляга върху различните форми на взаимодействие на семейството и детската градина и изграждането на партньорски отношения с цел успешност на децата в образователния процес и в социалното израстване.Заслужава особено внимание идеята за детската градина като научно-практическа среда за генериране на идеи и пълноценно развитие на малките палавници, а работата в екип е предпоставка за активно усвояване на средата;

Презентацията „Работата в екип – предпоставка за активно учене” на главен учител Бойка Соколова и старши учител Даниела Илинчова от ДГ №6 „Българче” е естествено продължение на предишната тема. Майсторски се обръща внимание върху екипността в работата на педагогическата колегия.Този много ценен и емоционално-наситен материал изважда на показ най-доброто от душата на човека, заради обстойния анализ на празниците, обичаите ,ритуалите и изкуството, който се прави с вдъхновение и обич;

„Слънчевата страна на приятелството и добротата” на старши учителя Антоанета Александрова от ДГ №4 „Чуден свят” е ярък зов към добротата ,апел за добронамереност и обич в отношенията на децата в групата.Това е една много ценна и навременна презентация в един иначе агресивен и недостатъчно гостоприемен свят навън.От друга страна колегата демонстрира един нетрадиционен и чудесен начин за анализ на своята работа с децата през изминалата учебна година,като го превръща в незабравимо пътешествие през магичните преживявания на децата, учителите и родителите – съучастници в единния образователен процес ;

В „Модел за установяване на училищната готовност в подготвителна група „В” Звънче” авторът Мариета Павлова от ДГ №4 „Чуден свят „  прави анализ на готовността на децата за училище от своята група.Продуктът е на високо научно равнище с използване на модерни съвременни инструменти – тренинги и диагностични процедури за обследване различните страни на готовността – емоционално-волева,интелектуална,социална и др.Реализирана е изчерпателна входна и изходна диагностика на готовността с нови научни начини и тестове за измерването и по конкретни критерии и е разработен сравнителен анализ на детското развитие в началото и в края на годината.;

Следващата презентация – „Екологично възпитание” на младата учителка Михаела Александрова от ДГ „Пролет” , Перник обосновава необходимостта от нов поглед към околната среда и здравословния начин на живот.Показва се в развитие изграждането на екологичен проект /биоградина/ в детската градина, където детето взема активно участие и е главно действащо лице.Дейностите в  този еко-кът дава възможност на малките палавници да вземат самостоятелни решения и изводи във връзка с екологията.Децата наблюдават и участват в цялостния процес на развитие на растението от семето до плода, тоест  виждат с очите си крайния резултат от своите положени усилия.Презентацията повдига и актуалния въпрос за ролята на биоземеделието, основано на изключването на изкуствените торове от употреба. В крайна сметка любовта към децата е неразривно свързана с любовта към земята и днешната грижа за тяхното общо бъдеще;

„Туристическото ориентиране при 6-7 годишните деца – целенасочена практика в детската градина” с презентатор Нина Крумова , директор на ДГ № 5 „Вела Пеева”, Перник, маркира рамката, етапите и ползите от разработване и прилагане на методика за туристическо ориентиране на децата в детските градини , които са поместени в адаптирани помещения и апартаменти.Авторът подсказва иновативни решения на въпроса за двигателното развитие и преодоляването на обездвижването в детска възраст чрез редовното прилагане на туризма в детската градина, като съвместна дейност на деца, учители и родители.Нина Крумова предлага един интересен работещ модел с много  ползи за физическото развитие на малките : отклоняване  вниманието на децата от компютърните играчки и прекомерно продължителното им застояване пред телевизора , изпитване на взаимно удоволствие от съвместния туризъм на деца и възрастни и подобряване на взаимоотношенията между тях като крайни резултати;

„Съхраняване на традициите и въвеждане на иновации във възпитателно-образователния процес” на младата учителка Снежана Манолова, ДГ „Валентина Терешкова”, град Батановци, акцентира върху българските традиции и обичаи ,на чиято здрава основа се крепи и надгражда днешният ден на децата и тяхното национално самосъзнание.Презентацията показва възникването и развитието на нови идеи, почерпени направо от народната празнично-обрадна система на древните българи.В битието на съвременното дете  ярко присъстват и мирно съществуват както миналото със своята самобитност, народни танци и песни така и настоящето със своите модерни  информационно-комуникационни технологии, които преобразяват ежедневието на всички и цялостния образователен процес.

Във втората част на форума родителите имаха възможност да задават въпроси,които ги вълнуват.Д-р Антоанина Чернева обобщи резултатите от следобедната сесия, като похвали постиженията и ценните страни на материалите, представени на форума.Накрая всички презентатори бяха наградени с грамота и по един диск с всички теми на участниците.С трепет и вълнение младите учители приемаха заслужените награди за своето успешно представяне.Позитивното общуване, мисълта и творчеството на всички участници и гости превърна форума в истинско тържество   и незабравимо преживяване.

Замислянето , организирането и реализирането на едно такова научно събитие каквото е форума изисква много труд, взаимодействие на институциите и съвместни усилия на хората.Благодаря от името на РК на БНК – ОМЕП – Перник и от името на ДГ №11 „Знаме на мира”, че Областната управа, ръководството на общината и РУО на МОН- Перник прегърнаха нашата инициатива за форума „Заедно с любов към децата”, като създадоха условия за успешното му реализиране.Получихме Малкия салон на Двореца на културата безвъзмездно.Нашите началници от Община Перник поеха ангажимента за изработване на табелките с имената на официалните лица и осигуряване сувенири за университетските преподаватели от ОМЕП – София.Всички заедно: Областна управа, ръководство на общината и на РУО на МОН – Перник, УС на ОМЕП за България ,експерти от МОН,синдикални представителства, директори, родители и учители създадохме един висококачествен продукт – нашия форум „Заедно с любов към децата”.

Поклон  пред вас учители, съзидатели и ваятели на детската душа!

Приемам всеки свой успех за ваш и всеки ваш за свой, защото за успеха на общите проекти трябва да се говори дълго и с любов!

Бъдете здрави!

Д-р Антоанина Чернева,председател на ОМЕП – Перник       24 ноември,2017 година

и главен учител в ДГ №11 „Знаме на мира” – Перник

Copyright © 2020. 11 ДГ "Знаме на мира" Перник Всички права запазени!.